Przenieś swój biznes na wyższy poziom z Asystentem Google

Chcesz stworzyć akcję na Asystenta?

Miquido jest jedną z pierwszych firm w kraju, które ukończyły program partnerski Google “Actions for Agencies”. Nasz zespół zajmuje się tworzeniem Akcji – aplikacji rozszerzających możliwości Asystenta Google o interakcje klientów z Twoją marką. Asystent Google umożliwia budowanie interakcji przez konwersację, bez konieczności kontaktu wzrokowego czy dotyku – otwiera to szereg nowych możliwości w budowaniu relacji między klientami a Twoją firmą. Asystent zapewnia szybką interakcję, jest głosem Twojej marki (dosłownie!) i zwiększa szansę na znaczącą poprawę wyników sprzedażowych.

Chcesz stworzyć akcję na Asystenta?

Zapytaj o wycenę

Dołącz do pionierów z Asystentem Google!

Miquido zajmuje się projektowaniem i rozwojem spersonalizowanych “Actions on Google”. Nasz zespół składa się z projektantów VUI, developerów i specjalistów Data Science, którzy pomagają naszym klientom wykorzystać możliwości Asystenta do rozwoju ich firmy.

Asystenci

Google Assistant, Amazon Alexa, Siri

Komunikatory

Messenger, Slack, Viber, Whatsapp, Google Chat

NLU

Google Dialogflow, Amazon Lex, RASA

Back-end

Google Cloud Functions, AWS Lambda

Nasz work flow

  • Analiza biznesowa
  • Projektowanie przebiegu konwersacji
  • Implementacja aplikacji Trening modeli NLU
  • Testowanie
  • Publikacja

Warsztaty i analiza biznesowa

Jako przeszkoleni przez Google eksperci projektowania i implementacji akcji na Asystenta Google zajmujemy się doradztwem w zakresie tworzenia integracji z Asystentem. Umów się na spotkanie lub warsztaty, na których wspólnie ustalimy, w jaki sposób zaplanować akcję realnie budującą przewagę konkurencyjną Twojej firmy.

Projektowanie przebiegu konwersacji

Zajmujemy się prototypowaniem i projektowaniem UI/UX konwersacji i tworzeniem persony, aby asystent spełniał wymagania biznesowe, budował zaufanie oraz dostarczał wrażenie naturalnej i spójnej komunikacji z Twoimi klientami.

Implementacja inteligentnych asystentów głosowych

Zamieniamy Twoje cele biznesowe w akcje na Asystenta Google. Nasi eksperci zajmują się zestawianiem optymalnego środowiska, implementacją backendu, treningiem modeli rozumienia mowy (NLU), kompleksowym testowaniem, jak i publikacją akcji w Actions Directory.

Wyceń projekt

Dołączyliśmy do wąskiego grona ekspertów w tworzeniu akcji na Asystenta Google

Jedna z 50 firm wybranych przez Google

Jedna z najszybciej rozwijających się firm w Europie

Music App Of The Year 2018 The Best UX/UI Design

The Most Innovative Mobile App (CEE)

Bądź zawsze o krok przed konkurencją dzięki naszym kompleksowym usługom

Badanie i rozwój
(R&D)

Proof of Concept

Badania nad innowacjami

Projektowanie i strategia produktu

Warsztaty UX

Badania użytkowników

UX/UI Design

Mobile & Web
Development

Front-end Development

Back-end Development

Native Mobile Apps

Cross-platform Mobile Apps

Sztuczna
inteligencja (AI)

Data Science

Uczenie maszynowe

Przetwarzanie obrazów

Asystenci głosowi, chat boty

Cloud
Deployment

AWS

Azure

Google Cloud Platform

Chcesz z nami pracować nad swoim produktem?

Skontaktuj się dark arrow